Koreografiakilpailu


SottiisiMoves koreografiakilpailu 2013
Valtakunnallisen tanssitapahtuman SottiisiMoves 2014 taiteelliset johtajat Petri Kauppinen ja Marko Keränen julistavat avoimen koreografiakilpailun kaikille, alle 29-vuotiaille, tanssista kiinnostuneille nuorille. Voittajakoreografiaa tullaan käyttämään vuonna 2014 tapahtuman tunnuksena ja sen tulevat kaikki ko. tapahtumassa esiintyvät ja siihen ja tapahtumaan liittyvät tanssijat esittämään. Koreografian teemana on Suomalainen maisema. Millainen on sinun suomalainen maisema, niin konkreetisesti kuin mielessä?

Kilpailuaika
Kilpailu alkaa 26.9. ja päättyy 30.11.2013. klo 16.00. Voittajakoreografia valitaan joulukuussa 2013 ja se julkistetaan Folklandia-risteilyllä 10.-11.1.2014.

Kilpailun säännöt
Koreografia tehdään ennalta annettuun musiikkiin ja tulee olla kaikkien tanssijoiden toteutettavissa, tasosta tai harrastusvuosista huolimatta. Koreografian voi laatia yksilö tai ryhmä. Osallistujien tulee olla alle 29-vuotiaita harrastajia, myös vielä ammatillisessa koulutuksessa olevat voivat osallistua. Koreografian kesto on enimmillään kolme minuuttia. Voittajakoreografiaa tullaan käyttämään osin tai kokonaan lopullisessa tuotannossa. Kilpailuehdotus lähetetään kuvallisena tallenteena kilpailun järjestäjälle.

Musiikki
Kilpailua varten on tehty oma musiikki, jota voit myös muokata halusi mukaan.
Lataa tästä SottiisiMoves koreografiakilpailu kappale!
(Klikkaa linkkiä hiiren oikealla painikkeella ja valitse tallenna levylle.)

Osallistuminen
Lähetä kilpailuvideo osoitteeseen liitetiedostona [email protected] tai laita viestiin linkki, mistä video löytyy. Anna videolle nimi ja laita viestiin yhteystietosi (nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero).

Kilpailun raati
Voittajakoreografian valitsevat SottiisiMovesin taiteelliset johtaja Petri Kauppinen ja Marko Keränen.

Koreografian käyttö
Koreografiaa tullaan käyttämään SottiisiMoves 2014 -tunnustanssina. Se nauhoitetaan, ja tulee olemaan vapaasti käytettävissä. Kilpailun järjestäjät (Suomen Nuorisoseurat ry ja Nuori Kulttuuri -säätiö) omistavat kaikki oikeuden koreografiaan kilpailuehdotuksen saavuttua järjestäjälle. Voittajakoreografi tulee osallistumaan SottiisiMoves 2014 -tapahtuman raatiin, osana tanssin ammattilaisten raatia.

Lisätietoja:

SottiisiMoves – tapahtumatoimisto    Nuori Kulttuuri –säätiö
Pispalan Sottiisi                                       Vernissakatu 8A
Monitoimitalo 13                                     01300 VANTAA
Satakunnankatu 13                                 puh. 050 3011332
33100 Tampere                                        [email protected]
puh. 03 2122147
[email protected]

KOREOGRAFITÄVLING

SottiisiMoves koreografitävling 2013
Petri Kauppinen och Marko Keränen, konstnärliga ledare för det landsomfattande dansevenemanget SottiisiMoves 2014, utlyser en öppen koreografitävling för alla dansintresserade ungdomar under 29 år. Den vinnande koreografin kommer att användas som signatur för evenemanget år 2014 och alla dansare som uppträder och deltar i evenemanget kommer att framföra den. Temat för koreografin är Finländskt landskap. Hurdan är ditt finska landskap, både i konkret och i ditt sinne?

Tävlingstid
Tävlingen börjar den 26 september och slutar den 30 november 2013 kl. 16.00. Den vinnande koreografin utses i december 2013 och offentliggörs i samband med evenemanget Folklandiakryssningen 10.-11.1.2014.

Tävlingsregler
Koreografin görs till på förhand given musik och bör kunna framföras av alla dansare, oberoende av på vilken nivå de är eller hur många år de har dansat. Koreografin kan göras av en enskild person eller av en grupp. Deltagarna ska vara dansintresserade under 29 år, även de som ännu genomför sin yrkesmässiga utbildning kan delta. Koreografin får vara högst tre minuter lång. Den vinnande koreografin kommer att helt eller delvis användas i den slutliga produktionen. Tävlingsbidraget skickas som en inspelning i bildformat till tävlingsarrangören.

Musik
Musiken kan du ladda ner från här och använda den som du vill.
Ladda musik av koregrafitävling här!

Att deltaga
Tävlingsbidraget skickas som ett annex till adressen [email protected]. Du kan också skicka en länk till videon. Ge videon ett namn och glöm inte att ha din kontakt information (namn, e-post och telefonnumret) i meddelandet.

Tävlingsjuryn
Den vinnande koreografin utses av Petri Kauppinen och Marko Keränen, konstnärliga ledare för SottiisiMoves.

Användning av koreografin
Koreografin kommer att användas som signaturdans dör SottiisiMoves 2014, den spelas in och får sedan fritt användas. Alla rättigheter till koreografin ägs av tävlingsarrangörerna (Suomen Nuorisoseurat ry och Stiftelsen Ung Kultur) efter att tävlingsbidraget inlämnats till arrangören. Den vinnande koreografin kommer att delta i juryn för evenemanget SottiisiMoves 2014, som en del av proffsdansarnas jury.

Mer information:
Evenemangsbyrån för SottiisiMoves Stiftelsen Ung Kultur
Pispalan Sottiisi                                      Fernissagatan 8 A
Monitoimitalo 13                                    01300 VANDA
Satakunnankatu 13                                tel. 050 3011332
33100 Tampere                                      [email protected]
puh. 03 2122147
[email protected]